II Interdyscyplinarny Konkurs Wiedzy z Bezpieczeństwa i Higieny Pracy „Praca nie szkodzi”

Organizator: 
ŁCDNiKP
Imię i nazwisko doradcy metodycznego/konsultanta: 
Izabela Rosiak, współpraca: Zdzisław Anglart
Konkurs objęty honorowym patronatem Okręgowego Inspektoratu Pracy w Łodzi
Grupa: 
interdyscyplinarne
Adresaci: 
uczniowie szkół ponadgimnazjalnych
Zasięg: 
wojewódzki
Etapy: 
wojewódzki
Termin ostatniego etapu: 
do 20 kwietnia 2018