IV Interdyscyplinarny Konkurs Wiedzy z Bezpieczeństwa i Higieny Pracy „Praca nie szkodzi”

Organizator: 
ŁCDNiKP
Imię i nazwisko doradcy metodycznego/konsultanta: 
Izabela Rosiak, współpraca: Zdzisław Anglart
Współorganizator: 
Okręgowy Inspektorat Pracy w Łodzi
Grupa: 
interdyscyplinarne
Adresaci: 
uczniowie szkół ponadpodstawowych
Zasięg: 
wojewódzki
Etapy: 
szkolny
wojewódzki
Termin ostatniego etapu: 
do 29 maja 2020