VII Wojewódzki Konkurs Matematyczno-Przyrodniczy PRYZMAT 2014 pod hasłem "Fantastyczny świat zwierząt"

Organizator: 
Szkoła Podstawowa nr 4 w Sieradzu
Współorganizator/Opieka merytoryczna: 
Danuta Węgrowska
Adresaci: 
uczniowie szkół podstawowych (klasa VI)
Zasięg: 
wojewódzki
Etapy: 
szkolny
wojewódzki I st.
wojewódzki II st.
Termin ostatniego etapu: 
17 maja 2014