WARSZTATY DLA ORGANIZATORÓW/KOORDYNATORÓW KONKURSÓW SZKOLNYCH

  Zapraszamy nauczycieli wszystkich typów szkół oraz placówek oświatowych do udziału w 10 - godzinnychwarsztatach O regulaminie konkursu prawie wszystko, które odbędą się w siedzibie Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego przy ul. Kopcińskiego 29, w godzinach popołudniowych - od 15.30 do 18.30.

Udział w warsztatach umożliwi, między innymi, kształtowanie umiejętności projektowania układu działań związanych z organizacją konkursu oraz tworzenia regulaminu konkursu (zgodnie z zasadami jego konstruowania).

Pierwsze spotkanie: 29 listopada 2017 r.

Terminy kolejnych zajęć: 4 i 12 grudnia 2017 r.

Prowadzenie warsztatów: Elżbieta Bytniewska

Każdy z uczestników otrzyma zaświadczenie potwierdzające ukończenie warsztatów.

Prosimy o zgłaszanie udziału w warsztatach drogą elektroniczną (http://ecentrum2.wckp.lodz.pl/zgloszenia/listWydarzenia lub zakładka „Rejestracja elektroniczna” na stronie internetowej ŁCDNiKP) do dnia 14 listopada br. (kwalifikowanie do udziału w warsztatach według kolejności zgłoszeń). Udział w warsztatach jest bezpłatny.

            Harmonogram zajęć warsztatowych zostanie przekazany zainteresowanym nauczycielom w późniejszym terminie.

       Opracowała:

 Elżbieta Bytniewska