Zespół ds. Konkursów i Turniejów

 

w roku szkolnym 2017/2018

 

SKŁAD ZESPOŁU:

 

Elżbieta Bytniewska koordynator Zespołu, koordynator branżowy (KONKURSY PRZEDMIOTOWE I KONKURSY INTERDYSCYPLINARNE),

Jadwiga Morawieckoordynator branżowy (KONKURSY ZAWODOWE),

Dorota Wojtuś koordynator branżowy (KONKURSY INFORMATYCZNE),

Adam Cyrańskizarządzanie stroną internetową ŁCDNiKP dotyczącą konkursów,

Tomasz Krupa graficzne opracowanie dokumentacji konkursowej związanej z podsumowaniem konkursów,

Danuta Górecka, Włodzimierz Glamaciński, Krystyna Kielan, Jolanta Bielecka, Aldona Danielewicz-Malinowska, Bożena Piekarska, Barbara Preczyńska, Ryszard Zankowski - Zespół Zadaniowy ds. Dokumentacji Konkursowej,
doradcy metodyczni i nauczyciele konsultanci prowadzący konkursy organizowane i współorganizowane przez ŁCDNiKP.

 

TERMINARZ KONSULTACJI INDYWIDUALNYCH

KOORDYNATORÓW ZESPOŁU DS. KONKURSÓW I TURNIEJÓW

LP.

IMIĘ I NAZWISKO KOORDYNATORA

TERMINY KONSULTACJI

MIEJSCE KONSULTACJI

1.

 

Elżbieta Bytniewska

(koordynator Zespołu ds. Konkursów i Turniejów; także koordynator branżowy – konkursy przedmiotowe

i interdyscyplinarne)

 

wtorek

godz. od 14.00 – 15.30

środa

godz. od 14.00 – 15.30

Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego, ul. Kopcińskiego 29

sala nr 3b

2.

Jadwiga Morawiec

(koordynator branżowy – konkursy zawodowe)

poniedziałek

godz. od 15.00 – 16.00

wtorek

godz. od 10.00 – 11.00

 

Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego, ul. Kopcińskiego 29

sala nr 2

3.

Dorota Wojtuś

(koordynator branżowy – konkursy informatyczne)

wtorek

godz. od 14.00 – 15.00

środa

godz. od 15.00 – 16.00

 

Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego, ul. Kopcińskiego 29

sala nr 304

 

KONSULTACJE DORADCÓW METODYCZNYCH I KONSULTANTÓW – zgodnie z zapisami w terminarzu stałych konsultacji indywidualnych doradców metodycznych i konsultantów ŁCDNiKP