Konkursy organizowane przez nas

Konkurssortuj malejąco Grupa Adresaci
III Interdyscyplinarny Konkurs Wiedzy z Bezpieczeństwa i Higieny Pracy „Praca nie szkodzi” interdyscyplinarne uczniowie szkół ponadgimnazjalnych
IX Konkurs z Podstaw Mechatroniki „Szkolna Liga Mechatroniki” zawodowe uczniowie szkół ponadgimnazjalnych o profilu mechatronicznym lub pokrewnym (klasy: I, II, III, IV)
IX Konkurs „Statystyka w karierze" zawodowe uczniowie gimnazjów (klasa III) oraz uczniowie szkół podstawowych (klasy: VII, VIII)
Konkurs Informatyczny „Autorskie narzędzie do wspomagania nauki programowania” informatyczne uczniowie szkół ponadgimnazjalnych
Konkurs Informatyczny „Film animowany – Zdrowe odżywianie” informatyczne uczniowie szkół podstawowych (klasy: I, II, III)
Konkurs Informatyczny „Historia kodem zapisana” informatyczne uczniowie szkół podstawowych w dwóch grupach wiekowych (od 9-11 lat i od 12-15 lat) z klas: IV, V, VI, VII, VIII
Konkurs „Najlepszy Szkolny Ośrodek Kariery” adresowane do nauczycieli nauczyciele – opiekunowie Szkolnych Ośrodków Kariery w szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych
Konkurs „Piramida Matematyczna 2019” przedmiotowe uczniowie szkół ponadgimnazjalnych (klasa II, klasa I – tylko na poziomie rozszerzonym za zgodą Komisji Konkursowej), uczniowie techników (klasa III)
VI Konkurs „Ja Przedsiębiorca" interdyscyplinarne uczniowie szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych
VI Konkurs „Lider procesu kształtowania postaw przedsiębiorczych” adresowane do nauczycieli nauczyciele szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych
X Konkurs Języka Polskiego „Wędrówki z ortografią” przedmiotowe uczniowie szkół podstawowych (klasy: V, VI, VII, VIII)
X Konkurs z Podstaw Elektrotechniki „Szkolna Liga Elektryki” zawodowe uczniowie szkół branżowych i technicznych o profilu elektrycznym, elektronicznym lub pokrewnym
X Konkurs „O przyszłości marzę teraz" (konkurs organizowany w ramach projektu Akademia Przedsiębiorczego Dzieciaka) interdyscyplinarne uczniowie szkół podstawowych (klasy: IV, V, VI, VII, VIII)
XII Konkurs „Zawody przyszłości" interdyscyplinarne uczniowie gimnazjów
XIII Konkurs Filozofii Klasycznej "W poszukiwaniu prawdy o człowieku" interdyscyplinarne uczniowie dotychczasowych gimnazjów oraz uczniowie szkół podstawowych (klasy: VII, VIII)
XIV Turniej Wiedzy Ekonomicznej „Polski przedsiębiorca wobec wyzwań gospodarki światowej” zawodowe uczniowie szkół ponadgimnazjalnych
XVI Konkurs Matematyczny „Z Pitagorasem na Ty” przedmiotowe uczniowie szkół podstawowych (klasa VI)
XVI Łódzki Turniej „Przygoda z przepisami ruchu drogowego” interdyscyplinarne uczniowie szkół podstawowych (klasa III, dopuszcza się udział w konkursie uczniów z klasy II)
XVII Konkurs Matematyczny „Matematyczne wędrówki po Łodzi" pod hasłem „Łódzki szlak niepodległości” przedmiotowe uczniowie szkół podstawowych (klasa VII)
XVII Konkurs Wiedzy Technicznej zawodowe uczniowie szkół podstawowych (klasy: IV, V, VI)
XVIII Łódzki Festiwal Bibliotek Szkolnych „Pokochaj czytanie” pod hasłem „Dozwolone do lat 18 – czyli książki o mnie, o tobie, o nas” – „Kiedyś byłem mały …” interdyscyplinarne uczniowie szkół ponadgimnazjalnych
XVIII Łódzki Festiwal Bibliotek Szkolnych „Pokochaj czytanie” pod hasłem „Dozwolone do lat 18 – czyli książki o mnie, o tobie, o nas” – „Porozmawiajmy o książce” interdyscyplinarne uczniowie szkół podstawowych (klasy: V, VI)
XVIII Łódzki Festiwal Bibliotek Szkolnych „Pokochaj czytanie” pod hasłem „Dozwolone do lat 18 – czyli książki o mnie, o tobie, o nas” – „Świat pełen niespodzianek” interdyscyplinarne uczniowie szkół podstawowych (klasy: VII, VIII) oraz uczniowie gimnazjów (klasa III)
XVIII Łódzki Festiwal Bibliotek Szkolnych „Pokochaj czytanie” pod hasłem „Dozwolone do lat 18 – czyli książki o mnie, o tobie, o nas” – „Wyruszam z książką w świat” interdyscyplinarne uczniowie szkół podstawowych (klasy: I, II, III, IV)
XXVI Konkurs Zawodowy „Najlepsza praca modelowo-konstrukcyjna w szkołach elektrycznych i elektronicznych” zawodowe uczniowie szkół ponadgimnazjalnych o następujących branżach zawodowych: elektryczna, elektroniczna, informatyczna, mechatroniczna