Konkursy organizowane przez nas

Konkurssortuj malejąco Grupa Adresaci
II Konkurs Informatyczny „Historia kodem zapisana” informatyczne uczniowie szkół podstawowych
II Wojewódzki Konkurs Historii Starożytnej „Mistrz wiedzy starożytnej” przedmiotowe uczniowie szkół podstawowych (klasy: IV, V, VI, VII, VIII)
IV Interdyscyplinarny Konkurs Wiedzy z Bezpieczeństwa i Higieny Pracy „Praca nie szkodzi” interdyscyplinarne uczniowie szkół ponadpodstawowych
IX Konkurs z Podstaw Mechatroniki „Szkolna Liga Mechatroniki” zawodowe uczniowie szkół ponadgimnazjalnych o profilu mechatronicznym lub pokrewnym (klasy: I, II, III, IV)
Konkurs Chemiczny przedmiotowe uczniowie szkół ponadgimnazjalnych/ponadpodstawowych (klasy: I, II z wyłączeniem uczestników II etapu Olimpiady Chemicznej)
Konkurs „Co wiem o mechatronice?” zawodowe uczniowie szkół podstawowych
Konkurs „Myśl kreatywnie – zostań wynalazcą” zawodowe uczniowie szkół zawodowych
Konkurs „Najlepszy Szkolny Ośrodek Kariery” adresowane do nauczycieli nauczyciele – opiekunowie Szkolnych Ośrodków Kariery w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych
Konkurs „Normalizacja wokół nas i dla nas” interdyscyplinarne uczniowie szkół ponadpodstawowych
VI Konkurs Twórczości Technicznej – „Mistrz Techniki to ja” zawodowe uczniowie szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych w trzech grupach wiekowych (klasy: IV-VI, klasy: VII, VIII szkół podstawowych, klasy szkół ponadpodstawowych)
VII Konkurs „Ja Przedsiębiorca" interdyscyplinarne uczniowie szkół ponadpodstawowych
VII Konkurs „Lider procesu kształtowania postaw przedsiębiorczych” adresowane do nauczycieli nauczyciele szkół podstawowych i ponadpodstawowych
X Konkurs „Statystyka w karierze" zawodowe uczniowie szkół podstawowych (klasy: VI, VII, VIII)
XI Interdyscyplinarny Konkurs „O szkodliwości korupcji” interdyscyplinarne uczniowie szkół podstawowych (klasa VIII) i szkół ponadpodstawowych (klasy: I, II)
XI Konkurs Języka Polskiego „Wędrówki z ortografią” przedmiotowe uczniowie szkół podstawowych (klasy: V, VI, VII, VIII)
XI Konkurs z Podstaw Elektrotechniki „Szkolna Liga Elektryki” zawodowe uczniowie szkół branżowych i technicznych o profilu elektrycznym, elektronicznym lub pokrewnym
XI Konkurs „O przyszłości marzę teraz" (konkurs organizowany w ramach projektu Akademia Przedsiębiorczego Dzieciaka) interdyscyplinarne uczniowie szkół podstawowych (klasy: IV, V, VI)
XIII Konkurs „Zawody przyszłości" interdyscyplinarne uczniowie szkół podstawowych (klasy: VII, VIII)
XIV Konkurs Filozofii Klasycznej "W poszukiwaniu prawdy o człowieku" interdyscyplinarne uczniowie szkół podstawowych (klasy: VII, VIII)
XIX Łódzki Festiwal Bibliotek Szkolnych „Pokochaj czytanie” pod hasłem „Muzyczne barwy poezji” – „Dźwięki poezji” interdyscyplinarne uczniowie szkół podstawowych (klasy: VII, VIII)
XIX Łódzki Festiwal Bibliotek Szkolnych „Pokochaj czytanie” pod hasłem „Muzyczne barwy poezji” – „Muzyczny tomik” interdyscyplinarne uczniowie szkół podstawowych (klasy: IV, V, VI)
XIX Łódzki Festiwal Bibliotek Szkolnych „Pokochaj czytanie” pod hasłem „Muzyczne barwy poezji” – „Na strunach poezji” interdyscyplinarne uczniowie szkół ponadpodstawowych
XIX Łódzki Festiwal Bibliotek Szkolnych „Pokochaj czytanie” pod hasłem „Muzyczne barwy poezji” – „Zaczaruj nutki” interdyscyplinarne uczniowie szkół podstawowych (klasy: I, II, III)
XV Przegląd Aktywności Artystycznej Osób Niepełnosprawnych interdyscyplinarne uczniowie szkół specjalnych, specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, klas integracyjnych ze wszystkich poziomów edukacyjnych, uczestnicy warsztatów terapii zajęciowej w Łodzi, w tym laureaci Prezentacji Artystycznych, Konkursów Artystycznych
XV Turniej Wiedzy Ekonomicznej „Polski przedsiębiorca wobec wyzwań gospodarki cyfrowej” zawodowe uczniowie szkół ponadpodstawowych
XVII Łódzki Turniej „Przygoda z przepisami ruchu drogowego” interdyscyplinarne uczniowie szkół podstawowych (klasa III, dopuszcza się udział w konkursie uczniów z klasy II)
XVIII Konkurs Matematyczny „Matematyczne wędrówki po Łodzi" pod hasłem „Figury płaskie w architekturze Łodzi” przedmiotowe uczniowie szkół podstawowych (klasa VII)
XVIII Konkurs Wiedzy Technicznej zawodowe uczniowie szkół podstawowych (klasy: IV, V, VI)
XXVII Konkurs Zawodowy „Najlepsza praca modelowo-konstrukcyjna w szkołach elektrycznych i elektronicznych” zawodowe uczniowie szkół ponadgimnazjalnych o następujących branżach zawodowych: elektryczna, elektroniczna, informatyczna, mechatroniczna