Konkursy organizowane przez nas

Konkurssortuj malejąco Grupa Adresaci
II Interdyscyplinarny Konkurs Wiedzy z Bezpieczeństwa i Higieny Pracy „Praca nie szkodzi” interdyscyplinarne uczniowie szkół ponadgimnazjalnych
IV Konkurs Twórczości Technicznej – „Mistrz Techniki to ja” zawodowe uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych w trzech grupach wiekowych (wiek od 9-14 lat klasy: IV-VII sp, wiek od 13-16 lat – klasy: II, III gim. i od 15-19 lat – klasy: I-III sponadgim.)
IX Interdyscyplinarny Konkurs „O szkodliwości korupcji” interdyscyplinarne uczniowie gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych
IX Konkurs Języka Polskiego „Wędrówki z ortografią” przedmiotowe uczniowie szkół podstawowych (klasy: V, VI, VII)
IX Konkurs z Podstaw Elektrotechniki „Szkolna Liga Elektryki” zawodowe uczniowie zawodowych szkół ponadgimnazjalnych o profilu elektrycznym, elektronicznym lub pokrewnym
IX Konkurs „O przyszłości marzę teraz" (konkurs organizowany w ramach projektu Akademia Przedsiębiorczego Dzieciaka) zawodowe uczniowie szkół podstawowych (klasy: IV, V, VI, VII)
Konkurs „Co wiem o mechatronice?” zawodowe uczniowie gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z wyłączeniem uczących się w zawodach: monter, technik mechatronik
Konkurs Chemiczny przedmiotowe uczniowie szkół ponadgimnazjalnych (klasy: I, II z wyłączeniem uczestników II etapu Olimpiady Chemicznej)
Konkurs Informatyczny – „Mistrz Informatyki to ja” informatyczne uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych w trzech grupach wiekowych (wiek od 9-14 lat klasy: IV, V, VI, VII sp, wiek od 13-16 lat – klasy: II, III gim. i od 15-19 lat – klasy: I, II, III sponadgim.)
Konkurs „Najlepsza tematyczna ankieta wynalazczości na złożenie tematu racjonalizatorskiego do rozwiązania” zawodowe uczniowie szkół zawodowych
Konkurs „Najlepszy Szkolny Ośrodek Kariery” adresowane do nauczycieli nauczyciele – opiekunowie Szkolnych Ośrodków Kariery w szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych
V Konkurs „Ja Przedsiębiorca" zawodowe uczniowie szkół ponadgimnazjalnych
V Konkurs „Lider procesu kształtowania postaw przedsiębiorczych” adresowane do nauczycieli nauczyciele szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych
VI Konkurs Artystyczny „Na Słowiańską Nutę” interdyscyplinarne uczniowie szkół podstawowych, dotychczasowych gimnazjów oraz klas dotychczasowych gimnazjów
VIII Konkurs z Podstaw Mechatroniki „Szkolna Liga Mechatroniki” zawodowe uczniowie szkół ponadgimnazjalnych o profilu mechatronicznym lub pokrewnym (klasy: I, II, III, IV)
VIII Konkurs „Statystyka w karierze" zawodowe uczniowie gimnazjów (klasa II)
XI Konkurs Poezji Rosyjskiej przedmiotowe uczniowie szkół ponadgimnazjalnych
XI Konkurs „Zawody przyszłości" zawodowe uczniowie gimnazjów
XII Konkurs Filozofii Klasycznej "W poszukiwaniu prawdy o człowieku" interdyscyplinarne uczniowie gimnazjów
XIII Turniej Wiedzy Ekonomicznej „Polski przedsiębiorca wobec wyzwań współczesnego rynku pracy” zawodowe uczniowie szkół ponadgimnazjalnych
XIV Przegląd Aktywności Artystycznej Osób Niepełnosprawnych interdyscyplinarne uczniowie szkół specjalnych, ośrodków szkolno-wychowawczych, uczestnicy warsztatów terapii zajęciowej
XV Konkurs Matematyczny „Z Pitagorasem na Ty” przedmiotowe uczniowie szkół podstawowych (klasa VI)
XV Łódzki Turniej „Przygoda z przepisami ruchu drogowego” interdyscyplinarne uczniowie szkół podstawowych (klasa III, dopuszcza się udział w konkursie uczniów z klasy II)
XVI Konkurs Matematyczny „Matematyczne wędrówki po Łodzi" pod hasłem „Zmieniająca się Łódź na przełomie XX i XXI wieku” przedmiotowe uczniowie gimnazjów (klasa II)
XVI Konkurs Przyrodniczy przedmiotowe uczniowie szkół podstawowych (klasy: V, VI)
XVI Konkurs Wiedzy Technicznej dla Szkół Podstawowych zawodowe uczniowie szkół podstawowych (klasy: IV, V, VI)
XVII Łódzki Festiwal Bibliotek Szkolnych „Pokochaj czytanie” pod hasłem „Człowiek o złotym sercu” – „Oto człowiek o złotym sercu” (konkurs organizowany w ramach Festiwalu) interdyscyplinarne uczniowie gimnazjów
XVII Łódzki Festiwal Bibliotek Szkolnych „Pokochaj czytanie” pod hasłem „Człowiek o złotym sercu” – „Perypetie bohatera o złotym sercu w powieści historycznej” (konkurs organizowany w ramach Festiwalu) interdyscyplinarne uczniowie szkół podstawowych (klasy: V, VI, VII)
XVII Łódzki Festiwal Bibliotek Szkolnych „Pokochaj czytanie” pod hasłem „Człowiek o złotym sercu” – „Portret damy lub rycerza z baśni lub legendy” (konkurs organizowany w ramach Festiwalu) interdyscyplinarne uczniowie szkół podstawowych (klasy: I, II, III, IV)
XVII Łódzki Festiwal Bibliotek Szkolnych „Pokochaj czytanie” ” pod hasłem „Człowiek o złotym sercu” – „Być jak Matejko” (konkurs organizowany w ramach Festiwalu) interdyscyplinarne uczniowie szkół ponadgimnazjalnych

Strony