Konkursy organizowane przez nas

Konkurssortuj malejąco Grupa Adresaci
I Interdyscyplinarny Konkurs Wiedzy z Bezpieczeństwa i Higieny Pracy „Praca nie szkodzi” interdyscyplinarne uczniowie szkół ponadgimnazjalnych
III Konkurs Twórczości Technicznej – „Mistrz techniki to ja” zawodowe uczniowie szkół podstawowych (klasy: IV, V, VI), gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych
IV Konkurs „Ja Przedsiębiorca" zawodowe uczniowie szkół ponadgimnazjalnych
IV Konkurs „Lider procesu kształtowania postaw przedsiębiorczych” adresowane do nauczycieli nauczyciele szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych
Konkurs Chemiczny przedmiotowe uczniowie szkół ponadgimnazjalnych (klasy: I, II z wyłączeniem uczestników II etapu Olimpiady Chemicznej)
Konkurs Informatyczny „Aplikacja wspierająca Twoją aktywność fizyczną” informatyczne uczniowie szkół ponadgimnazjalnych
Konkurs Informatyczny „Film poklatkowy” informatyczne uczniowie szkół podstawowych
Konkurs Informatyczny „Projekt gry miejskiej wspomaganej smartfonem” informatyczne uczniowie gimnazjów
Konkurs „Co wiem o mechatronice?” zawodowe uczniowie gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z wyłączeniem uczących się w zawodach: monter, technik mechatronik
Konkurs „Matematyczna piramida 2017” przedmiotowe uczniowie szkół ponadgimnazjalnych (klasa II, klasa I – tylko na poziomie rozszerzonym za zgodą przewodniczącego Komisji Konkursowej), uczniowie techników (klasa III), uczniowie szkół z województwa łódzkiego za zgodą dyrektora Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego
Konkurs „Najlepsza tematyczna ankieta wynalazczości na złożenie tematu racjonalizatorskiego do rozwiązania” zawodowe uczniowie szkół zawodowych
Konkurs „Najlepszy Szkolny Ośrodek Kariery” zawodowe Szkolne Ośrodki Kariery w szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych
V Konkurs Artystyczny „Na Słowiańską Nutę” interdyscyplinarne uczniowie gimnazjów (wiek od 13 do 15 lat)
VII Konkurs z Podstaw Mechatroniki „Szkolna Liga Mechatroniki” zawodowe uczniowie szkół ponadgimnazjalnych o profilu mechatronicznym lub pokrewnym
VII Konkurs „Statystyka w karierze" zawodowe uczniowie gimnazjów (klasy: I, II)
VIII Interdyscyplinarny Konkurs „O szkodliwości korupcji” interdyscyplinarne uczniowie gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych
VIII Konkurs z Podstaw Elektrotechniki „Szkolna Liga Elektryki zawodowe uczniowie zawodowych szkół ponadgimnazjalnych o profilu elektrycznym, elektronicznym lub pokrewnym
VIII Konkurs „O przyszłości marzę teraz" (konkurs organizowany w ramach projektu Akademia Przedsiębiorczego Dzieciaka) zawodowe uczniowie szkół podstawowych (klasy: IV, V, VI)
X Konkurs Poezji Rosyjskiej "Я вас любил…” przedmiotowe uczniowie szkół ponadgimnazjalnych
X Konkurs „Zawody przyszłości" zawodowe uczniowie gimnazjów
X Przegląd Gimnazjalnych Teatrów Szkolnych „Oswoić rzeczywistość" interdyscyplinarne uczniowie gimnazjów
XI Konkurs Filozofii Klasycznej "W poszukiwaniu prawdy o człowieku" interdyscyplinarne uczniowie gimnazjów
XII Konkurs Fotograficzny „Fotografujemy zjawiska fizyczne i chemiczne w Łodzi" interdyscyplinarne uczniowie gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych
XII Turniej Wiedzy Ekonomicznej „Polski przedsiębiorca wobec wyzwań gospodarki XXI wieku” zawodowe uczniowie szkół ponadgimnazjalnych
XIV Konkurs Matematyczny „Z Pitagorasem na Ty” przedmiotowe uczniowie szkół podstawowych (klasa VI)
XIV Łódzki Turniej „Przygoda z przepisami ruchu drogowego” interdyscyplinarne uczniowie szkół podstawowych (klasa III, dopuszcza się udział w konkursie uczniów z klasy II)
XV Konkurs Matematyczny „Matematyczne wędrówki po Łodzi" pod hasłem „Moja dzielnica” przedmiotowe uczniowie gimnazjów (klasa II)
XV Konkurs Przyrodniczy przedmiotowe uczniowie szkół podstawowych (klasy: IV, V, VI)
XV Konkurs Wiedzy Technicznej (dla uczniów gimnazjów) zawodowe uczniowie gimnazjów
XV Konkurs Wiedzy Technicznej (dla uczniów szkół podstawowych) zawodowe uczniowie szkół podstawowych

Strony