Ogólnopolskie olimpiady, konkursy i turnieje organizowane przy naszym współudziale

Konkurssortuj malejąco Adresaci
L Olimpiada Literatury i Języka Polskiego uczniowie szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych
VII Ogólnopolski Konkurs Olimpiada Solidarności. Dwie dekady historii 1970-1990 uczniowie liceów (klasa II) i uczniowie szkół ponadgimnazjalnych czteroletnich (klasa III)
XIII Ogólnopolski Konkurs Filozoficzno-Oratorski Na ścieżkach życia – Tischnerowskie drogowskazy uczniowie szkół podstawowych (klasy: VII, VIII) i uczniowie szkół ponadpodstawowych województwa łódzkiego oraz uczniowie szkół noszących imię ks. prof. Józefa Tischnera z całej Polski
XLIII Ogólnopolski Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym uczniowie szkół podstawowych
XXIV Ogólnopolski Młodzieżowy Turniej Motoryzacyjny uczniowie szkół ponadgimnazjalnych
XXIX Międzynarodowy Konkurs Matematyczny KANGUR 2020 uczniowie wszystkich typów szkół
XXX Olimpiada Teologii Katolickiej Przemyśl 2020 uczniowie szkół ponadpodstawowych
XXXIII Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej Gospodarka i społeczeństwo w erze czwartej rewolucji przemysłowej uczniowie szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych