Ogólnopolskie olimpiady, konkursy i turnieje organizowane przy naszym współudziale

Konkurssortuj malejąco Adresaci
IV Ogólnopolski Konkurs na Esej „Literatura i film w USA – młodzież pisze eseje” pod hasłem „Prawa człowieka w opresywnym świecie w literaturze i filmie amerykańskim. Science fiction platformą dyskusji o naszej współczesności” uczniowie gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych oraz studenci szkół wyższych
IV Olimpiada Solidarności uczniowie szkół ponadgimnazjalnych
X Ogólnopolski Konkurs Filozoficzno-Oratorski „Na ścieżkach życia – Tischnerowskie drogowskazy” uczniowie szkół należących do Rodziny Szkół Tischnerowskich, uczniowie łódzkich szkół ponadgim.
XL Ogólnopolski Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów
XL Olimpiada Języka Francuskiego uczniowie szkół ponadgimnazjalnych
XLIII Olimpiada Historyczna uczniowie szkół ponadgimnazjalnych
XLVII Olimpiada Literatury i Języka Polskiego uczniowie szkół ponadgimnazjalnych
XXI Ogólnopolski Młodzieżowy Turniej Motoryzacyjny uczniowie szkół ponadgimnazjalnych
XXVI Międzynarodowy Konkurs Matematyczny KANGUR 2017 uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych
XXVII Olimpiada Teologii Katolickiej uczniowie szkół ponadgimnazjalnych
XXX Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej „Państwo a gospodarka” uczniowie szkół ponadgimnazjalnych