Ogólnopolskie olimpiady, konkursy i turnieje organizowane przy naszym współudziale

Konkurssortuj malejąco Adresaci
V Ogólnopolski Konkurs na Esej Literatura i film w USA – młodzież pisze eseje pod hasłem Człowiek w sytuacji ekstremalnej. Dyskusja o wartościach etycznych w literaturze i filmie amerykańskim opowiadających o wojnie uczniowie gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych oraz studenci szkół wyższych
V Olimpiada Solidarności uczniowie szkół ponadgimnazjalnych
XI Ogólnopolski Konkurs Filozoficzno-Oratorski Na ścieżkach życia – Tischnerowskie drogowskazy uczniowie szkół należących do Rodziny Szkół Tischnerowskich, uczniowie łódzkich szkół ponadgim
XLI Ogólnopolski Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów
XLI Olimpiada Języka Francuskiego uczniowie szkół ponadgimnazjalnych
XLVIII Olimpiada Literatury i Języka Polskiego uczniowie szkół ponadgimnazjalnych
XXII Ogólnopolski Młodzieżowy Turniej Motoryzacyjny uczniowie szkół ponadgimnazjalnych
XXVII Międzynarodowy Konkurs Matematyczny KANGUR 2018 uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych
XXVIII Olimpiada Teologii Katolickiej uczniowie szkół ponadgimnazjalnych
XXXI Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej Wyzwania współczesnego rynku pracy uczniowie szkół ponadgimnazjalnych