Ogólnopolskie olimpiady, konkursy i turnieje organizowane przy naszym współudziale

Konkurssortuj malejąco Adresaci
VI Ogólnopolski Konkurs na Esej Literatura i film w USA – młodzież pisze eseje pod hasłem Wielkie biografie - kobiety i mężczyźni zmieniają świat uczniowie szkół podstawowych (klasy: VII, VIII), uczniowie gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych oraz studenci szkół wyższych
VI Olimpiada Solidarności. Dwie dekady historii uczniowie szkół ponadgimnazjalnych
XII Ogólnopolski Konkurs Filozoficzno-Oratorski Na ścieżkach życia – Tischnerowskie drogowskazy uczniowie szkół ponadgimnazjalnych województwa łódzkiego i uczniowie szkół noszących imię ks. prof. Józefa Tischnera z całej Polski
XLII Ogólnopolski Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym uczniowie szkół podstawowych
XLII Olimpiada Języka Francuskiego uczniowie gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych
XLIX Olimpiada Literatury i Języka Polskiego uczniowie szkół ponadgimnazjalnych
XXIII Ogólnopolski Młodzieżowy Turniej Motoryzacyjny uczniowie szkół ponadgimnazjalnych
XXIX Olimpiada Teologii Katolickiej uczniowie szkół ponadgimnazjalnych
XXVIII Międzynarodowy Konkurs Matematyczny KANGUR 2019 uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych
XXXII Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej Gospodarka światowa – wolny handel czy protekcjonizm? uczniowie szkół ponadgimnazjalnych