Konkursy objęte naszym patronatem

Konkurssortuj malejąco Adresaci
III Międzyszkolny Konkurs Matematyczny w Języku Angielskim „Maths is fun” uczniowie szkół podstawowych (klasa VII)
III Ogólnołódzki Konkurs Wiedzy o Żołnierzach Wyklętych uczniowie szkół podstawowych (klasy: VI, VII, VIII)
IX Mała Olimpiada Języka Polskiego uczniowie szkół podstawowych (klasy: IV, V, VI)
IX Wojewódzki Konkurs Literacki i Artystyczny „W świecie wartości moralnych” pod hasłem „Czym jest piękno?” uczniowie szkół podstawowych (klasy: VII, VIII),uczniowie szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych oraz uczestnicy zajęć artystycznych w domach kultury, w Pałacu Młodzieży i w ośrodkach artystyczno-edukacyjnych w wieku od 13-19 lat
VI Konkurs Języka Angielskiego „My winter holidays” - postcard” uczniowie szkół podstawowych (klasy: III, IV, V, VI, VII, VIII)
VI Ogólnopolski Konkurs Inscenizacji Teatralnych w Języku Niemieckim „Deutsche Bühne” uczniowie szkół podstawowych i liceów
VII Konkurs Fotograficzny o Tematyce Ekologicznej „Zwierzęta chronione regionu łódzkiego” uczniowie szkół podstawowych (klasy: V, VI, VII, VIII)
VII Konkurs Przyrodniczo-Informatyczny o Tematyce Ekologicznej „Zwierzęta chronione regionu łódzkiego” uczniowie szkół podstawowych (klasy: V, VI, VII, VIII)
VIII Konkurs „I Ty możesz zostać małym przedsiębiorcą” uczniowie szkół podstawowych (klasa III)
X Konkurs Recytatorski "Twórcy czterech kultur dzieciom" uczniowie szkół podstawowych – klasy I-VIII (w dwóch grupach wiekowych)
XI Międzyszkolny Konkurs Matematyczno-Ekologiczny „Zielone zadania” uczniowie szkół podstawowych (klasa III)
XII Konkurs Poezji Rosyjskiej „Poeci rosyjscy w oryginale i przekładzie” uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych
XII Międzyszkolny Drużynowy Konkurs „Ja i Łódź, moja mała Ojczyzna” uczniowie szkół podstawowych (klasa III)
XIII Międzyszkolny Konkurs Małych Form Literackich pod hasłem „Mały Książę moim przewodnikiem przez życie” uczniowie szkół podstawowych w trzech grupach wiekowych: w wieku od 10-11 lat (klasa IV), od 11-13 lat (klasy: V, VI), od 13-15 lat (klasy: VII, VIII)
XVI Łódzki Konkurs „Prawa dziecka - prawami człowieka” uczniowie szkół podstawowych (klasy: VII, VIII) z zastrzeżeniem, że każdy uczeń może wziąć udział w konkursie tylko jeden raz
XVII Łódzki Konkurs Ortograficzny „MISTRZ ORTOGRAFII” uczniowie szkół podstawowych (klasa III)