Konkursy objęte naszym patronatem

Konkurssortuj malejąco Adresaci
I Międzyszkolny Konkurs Matematyczny w Języku Angielskim „Maths is fun” uczniowie szkół podstawowych (klasa VII)
II Międzyszkolny Konkurs Wierszy i Piosenek Patriotycznych uczniowie szkół podstawowych (klasy: IV, V, VI, VII)
V Konkurs Języka Angielskiego THINK ENGLISH uczniowie gimnazjów publicznych i niepublicznych
X Ogólnołódzki Interdyscyplinarny Konkurs „Dyslektyku…porusz umysł” uczniowie szkół podstawowych (klasy: V, VI), którzy posiadają aktualną opinię Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o występowaniu dysleksji
X Ogólnołódzki Interdyscyplinarny Konkurs „Wiem, umiem, potrafię” uczniowie szkół podstawowych (klasy: II, III), którzy posiadają aktualną opinię Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o ryzyku występowania dysleksji
XII Konkurs Plastyczny „W domu zwierzaka mam i o niego zawsze dbam” uczniowie szkół podstawowych (klasy: I, II, III)
XIV Łódzki Konkurs „Prawa dziecka - prawami człowieka” uczniowie szkół podstawowych (klasy: VI, VII) z zastrzeżeniem, że każdy uczeń może wziąć udział w konkursie tylko jeden raz