Konkursy objęte naszym patronatem

Konkurssortuj malejąco Adresaci
I Międzyszkolny Konkurs Historyczno-Anglistyczny COLUMBUS uczniowie szkół podstawowych (klasy: V, VI, VII)
I Międzyszkolny Konkurs Matematyczny w Języku Angielskim „Maths is fun” uczniowie szkół podstawowych (klasa VII)
I Międzyszkolny Konkurs „Matematyczno-Informatyczny czar par” uczniowie szkół podstawowych (klasa VI)
II Międzyszkolny Konkurs Wierszy i Piosenek Patriotycznych uczniowie szkół podstawowych (klasy: IV, V, VI, VII)
IV Konkurs Języka Angielskiego „My winter holidays” - postcard” uczniowie szkół podstawowych (klasy: III, IV, V, VI, VII)
IV Konkurs „Agresji i przemocy mówimy STOP - cyberprzemoc” uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów
IV Międzyszkolny Konkurs Języka Angielskiego SKILFUL(ER) uczniowie szkół podstawowych (klasy: IV, V, VI, VII)
IX Międzyszkolny Konkurs „Razem zapobiegamy pożarom” pod hasłem „Historia wozu strażackiego do końca XIX wieku” uczniowie szkół podstawowych (klasy: IV, V, VI, VII)
Konkurs Literacki „Podróż do krainy wartości, czyli bajki dla małych i dużych” (dla nauczycieli wychowania przedszkolnego) nauczyciele wychowania przedszkolnego
Ogólnołódzki Konkurs Wiedzy o Żołnierzach Wyklętych uczniowie szkół podstawowych (klasy: VI, VII)
V Konkurs Fotograficzny o Tematyce Ekologicznej „Oszczędzanie wody – moda czy konieczność” uczniowie szkół podstawowych (klasy: IV, V, VI)
V Konkurs Języka Angielskiego THINK ENGLISH uczniowie gimnazjów publicznych i niepublicznych
V Konkurs Przyrodniczo-Informatyczny o Tematyce Ekologicznej „Oszczędzanie wody – moda czy konieczność” uczniowie szkół podstawowych (klasy: IV, V, VI)
V Ogólnopolski Konkurs na Esej „Literatura i film w USA – młodzież pisze eseje” pod hasłem „Człowiek w sytuacji ekstremalnej. Dyskusja o wartościach etycznych w literaturze i filmie amerykańskim opowiadających o wojnie.” uczniowie gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych, studenci szkół wyższych
VI Konkurs „I Ty możesz zostać małym przedsiębiorcą” uczniowie szkół podstawowych (klasa III)
VII Mała Olimpiada Języka Polskiego uczniowie szkół podstawowych (klasy: IV, V, VI)
VII Przegląd Twórczości Artystycznej Uczniów Szkół Podstawowych oraz Szkół Gimnazjalnych „Łódź na morzu wyobraźni” uczniowie szkół podstawowych (klasy: VI, VII) oraz uczniowie gimnazjów
VII Wojewódzki Konkurs Literacki i Artystyczny „W świecie wartości moralnych” pod hasłem „Egoizm - altruizm” uczniowie gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych oraz uczestnicy zajęć artystycznych w domach kultury, w Pałacu Młodzieży i w ośrodkach artystyczno-edukacyjnych w wieku od 13-19 lat
VIII Konkurs Recytatorski "Twórcy czterech kultur dzieciom" uczniowie szkół podstawowych (w dwóch grupach wiekowych)
VIII Międzyszkolny Konkurs „Przyrodnicze skarby Łodzi” uczniowie szkół podstawowych (klasy: V, VI, VII)
VIII Ogólnołódzki Konkurs Kaligraficzno-Krasomówczy uczniowie szkół podstawowych (klasy: II-VII)
X Ogólnołódzki Interdyscyplinarny Konkurs „Dyslektyku…porusz umysł” uczniowie szkół podstawowych (klasy: V, VI), którzy posiadają aktualną opinię Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o występowaniu dysleksji
X Ogólnołódzki Interdyscyplinarny Konkurs „Wiem, umiem, potrafię” uczniowie szkół podstawowych (klasy: II, III), którzy posiadają aktualną opinię Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o ryzyku występowania dysleksji
XI Międzyszkolny Konkurs Małych Form Literackich pod hasłem „Miarą człowieczeństwa jest nasz stosunek do zwierząt” uczniowie szkół podstawowych (klasy: IV, V, VI, VII)
XI Międzyszkolny Konkurs „Patroni naszych ulic” uczniowie szkół podstawowych (klasy: V, VI, VII)
XII Konkurs Plastyczny „W domu zwierzaka mam i o niego zawsze dbam” uczniowie szkół podstawowych (klasy: I, II, III)
XIII Konkurs Jezyka Angielskiego „America and its people” uczniowie szkół podstawowych (klasy: V, VI, VII)
XIV Łódzki Konkurs „Prawa dziecka - prawami człowieka” uczniowie szkół podstawowych (klasy: VI, VII) z zastrzeżeniem, że każdy uczeń może wziąć udział w konkursie tylko jeden raz