Konkursy organizowany przez Prezydenta Miasta Łodzi we współpracy z Centrum

Konkurssortuj malejąco Adresaci
VII Konkurs na Wybór Pracodawcy Kreującego i Wspierającego Edukację 2018 Pracodawcy kreujący procesy kształcenia i wspierający w różnych formach organizacyjnych szkoły prowadzone przez Miasto Łódź w roku szkolnym 2017/2018.