Konkursy organizowany przez Prezydenta Miasta Łodzi we współpracy z Centrum

Konkurssortuj malejąco Adresaci
VI Konkurs na Wybór Pracodawcy Kreującego i Wspierającego Edukację 2017 pracodawcy kreujący procesy kształcenia i wspierający w różnych formach organizacyjnych szkoły prowadzone przez Miasto Łódź