Konkursy organizowany przez Prezydenta Miasta Łodzi we współpracy z Centrum

Konkurssortuj malejąco Adresaci
VIII Konkurs na Wybór Pracodawcy Kreującego i Wspierającego Edukację 2019 pracodawcy kreujący procesy kształcenia i wspierający w różnych formach organizacyjnych szkoły prowadzone przez Miasto Łódź w roku szkolnym 2018/2019