Konkursy przedmiotowe

Konkurssortuj malejąco Adresaci
Konkurs Chemiczny uczniowie szkół ponadgimnazjalnych (klasy: I, II z wyłączeniem uczestników II etapu Olimpiady Chemicznej)
Konkurs „Matematyczna piramida 2017” uczniowie szkół ponadgimnazjalnych (klasa II, klasa I – tylko na poziomie rozszerzonym za zgodą przewodniczącego Komisji Konkursowej), uczniowie techników (klasa III), uczniowie szkół z województwa łódzkiego za zgodą dyrektora Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego
X Konkurs Poezji Rosyjskiej "Я вас любил…” uczniowie szkół ponadgimnazjalnych
XIV Konkurs Matematyczny „Z Pitagorasem na Ty” uczniowie szkół podstawowych (klasa VI)
XV Konkurs Matematyczny „Matematyczne wędrówki po Łodzi" pod hasłem „Moja dzielnica” uczniowie gimnazjów (klasa II)
XV Konkurs Przyrodniczy uczniowie szkół podstawowych (klasy: IV, V, VI)
XXVI Konkurs Fizyczny uczniowie szkół ponadgimnazjalnych (klasa II)