Konkursy szkolne organizowane i przeprowadzane przy naszym współudziale

Konkurssortuj malejąco Adresaci
III Konkurs „Agresji i przemocy mówimy STOP” uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów
III Turniej Wiedzy „Jestem bezpieczny w domu, w szkole, na ulicy” uczniowie szkół podstawowych (klasa I)
IV Konkurs Fotograficzny o Tematyce Ekologicznej „Dzikie jest piękne” uczniowie szkół podstawowych (klasy: IV, V, VI)
IV Konkurs Przyrodniczo-Informatyczny o Tematyce Ekologicznej „Dzikie jest piękne” uczniowie szkół podstawowych (klasy: IV, V, VI)
Międzyszkolny Konkurs Piosenki „Przeboje naszych rodziców i dziadków” uczniowie szkół podstawowych w wieku od 10 do 13 lat (klasy: IV, V, VI)
Spotkania Teatralne „Jordaniana” uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym
V Konkurs „I Ty możesz zostać małym przedsiębiorcą” uczniowie szkół podstawowych (klasa III)
V Konkurs „Jan Paweł II – Papież jako człowiek” uczniowie szkół podstawowych
VI Konkurs „Łódź i region łódzki a wykorzystanie środków Unii Europejskiej” uczniowie gimnazjów
VII Konkurs Zaradnościowy „Jesteśmy samodzielni” uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym
VII Międzyszkolny Konkurs Taneczny „Poloneza czas zacząć” uczniowie gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych
X Międzyszkolny Konkurs „Łódź w liczbach – Śladami łódzkich bajek” uczniowie szkół podstawowych (klasa V)
XIII Konkurs na Prezentację Multimedialną „Gdybym mógł wybrać miejsce zamieszkania” uczniowie szkół podstawowych (klasy: IV, V, VI)
XVII Ogólnołódzki Konkurs Ekologiczny „Przyjaciel przyrody” uczniowie szkół podstawowych (klasy: II, III)
XX Międzyszkolny Konkurs „I Ty zostaniesz omnibusem” uczniowie szkół podstawowych (klasy: III, VI)