Konkursy szkolne organizowane i przeprowadzane przy naszym współudziale

Konkurssortuj malejąco Adresaci
II Międzyszkolny Konkurs Plastyczny Moja ulubiona postać z komiksu uczniowie szkół podstawowych
IV Szkolno-Przedszkolna Olimpiada Ekologiczna dzieci z przedszkoli i uczniowie szkół podstawowych (klasa I)
VI Turniej Wiedzy o Ruchu Drogowym Jestem bezpieczny w szkole, w domu, na ulicy uczniowie szkół podstawowych (klasa I)
VIII Konkurs I Ty możesz zostać małym przedsiębiorcą uczniowie szkół podstawowych (klasa III)
XI Międzyszkolny Konkurs Razem zapobiegamy pożarom pod hasłem Strażak bohaterem uczniowie szkół podstawowych
XII Międzyszkolny Drużynowy Konkurs Ja i Łódź, moja mała Ojczyzna uczniowie szkół podstawowych (klasa III)
XVI Łódzki Konkurs Prawa dziecka – prawami człowieka uczniowie szkół podstawowych (klasy: VII, VIII) z zastrzeżeniem, że każdy uczeń może wziąć udział w konkursie tylko jeden raz łódzki
XVII Konkurs Ortograficzny MISTRZ ORTOGRAFII uczniowie szkół podstawowych (klasa III)
XVII Międzyszkolny Konkurs Przyrodniczy Miłośnicy Ziemi uczniowie szkół podstawowych (klasa III)
XXIII Międzyszkolny Konkurs I Ty możesz zostać omnibusem uczniowie szkół podstawowych (klasy: III, VII)