TERMINARZ KONSULTACJI INDYWIDUALNYCH KOORDYNATORÓW ZESPOŁU DS. KONKURSÓW I TURNIEJÓW

LP.

IMIĘ I NAZWISKO KOORDYNATORA

TERMINY KONSULTACJI

MIEJSCE KONSULTACJI

1.

 

Elżbieta Bytniewska

(koordynator Zespołu ds. Konkursów i Turniejów; także koordynator branżowy – konkursy przedmiotowe

i interdyscyplinarne)

 

wtorek

godz. od 14.00 – 15.30

środa

godz. od 14.00 – 15.30

Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego, ul. Kopcińskiego 29

sala nr 3b

2.

Jadwiga Morawiec

(koordynator branżowy – konkursy zawodowe)

poniedziałek

godz. od 15.00 – 16.00

wtorek

godz. od 10.00 – 11.00

 

Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego, ul. Kopcińskiego 29

sala nr 2

3.

Sławomir Szaruga

(koordynator branżowy – konkursy informatyczne)

poniedziałek

godz. od 15.00 – 16.00

środa

godz. od 16.00 – 17.00

 

Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego, ul. Kopcińskiego 29

sala nr 306

 

KONSULTACJE DORADCÓW METODYCZNYCH I KONSULTANTÓW – zgodnie z zapisami w terminarzu stałych konsultacji indywidualnych doradców metodycznych i konsultantów ŁCDNiKP