ZESPÓŁ DS. KONKURSÓW I TURNIEJÓW

ZESPÓŁ DS. KONKURSÓW I TURNIEJÓW

w roku szkolnym 2019/2020

 

SKŁAD ZESPOŁU:

 

Elżbieta Bytniewska koordynator Zespołukoordynator branżowy (KONKURSY PRZEDMIOTOWE I KONKURSY INTERDYSCYPLINARNE),

Jadwiga Morawiec– koordynator branżowy (KONKURSY ZAWODOWE),

Sławomir Szaruga – koordynator branżowy (KONKURSY INFORMATYCZNE),

Adam Cyrański– zarządzanie stroną internetową ŁCDNiKP dotyczącą konkursów,

Tomasz Krupa graficzne opracowanie dokumentacji konkursowej związanej z podsumowaniem konkursów,

Elżbieta Bytniewska, Aldona Danielewicz-Malinowska,Danuta Górecka, Jadwiga Morawiec,Bożena Piekarska,Barbara Preczyńska,Beata Wielkopolan, Ryszard ZankowskiZespół Zadaniowy ds. Dokumentacji Konkursowej,

doradcy metodyczni i nauczyciele konsultanci prowadzący konkursy organizowane i współorganizowane przez ŁCDNiKP.