Zespół do spraw konkursów

SKŁAD ZESPOŁU:

Elżbieta Bytniewska koordynator Zespołukoordynator branżowy (KONKURSY PRZEDMIOTOWE I KONKURSY INTERDYSCYPLINARNE),

Jadwiga Morawiec– koordynator branżowy (KONKURSY ZAWODOWE),

Sławomir Szaruga – koordynator branżowy (KONKURSY INFORMATYCZNE),

Adam Cyrański– zarządzanie stroną internetową ŁCDNiKPdotyczącą konkursów,

Tomasz Krupa graficzne opracowaniedokumentacji konkursowej związanej z podsumowaniem konkursów,

Jolanta Bielecka,Aldona Danielewicz-Malinowska,Danuta Górecka, Jadwiga Morawiec,Bożena Piekarska,Barbara Preczyńska,Włodzimierz Glamaciński, Dominik Kwiatkowski Ryszard ZankowskiZespół Zadaniowy ds. Dokumentacji Konkursowej,

doradcy metodyczni i nauczyciele konsultanciprowadzący konkursy organizowane i współorganizowane przez ŁCDNiKP.