Konkurs Wokalny „Piosenka o Rodzinie”

Organizator: 
Szkoła Podstawowa nr 29 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 w Łodzi
Adresaci: 
uczniowie szkół podstawowych
Zasięg: 
wojewódzki
Etapy: 
szkolny
wojewódzki
Termin ostatniego etapu: 
13 maja 2022 (vide zapisy w Regulaminie)