V Konkurs Twórczości Literackiej „W hołdzie Adamowi Mickiewiczowi”

Organizator: 
Szkoła Podstawowa nr 1 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 8 w Łodzi
Z uwagi na utrzymującą się pandemię, Komisja Konkursowa SP 1 w ZSP nr 8 w Łodzi zdecydowała, że ogólnołódzkie eliminacje do V Konkursu Twórczości Literackiej „W hołdzie Adamowi Mickiewiczowi” zostały przełożone na dzień 5 kwietnia 2022 r. (godz.13.00). Zgłoszenia na konkurs będą przyjmowane do 31marca 2022 r. Przewodnicząca Komisji Konkursowej Dorota Rybak
Adresaci: 
uczniowie szkół podstawowych z poziomów klas: klasy: III, IV, klasy: V, VI, klasy: VII, VIII
Zasięg: 
łódzki
Etapy: 
szkolny
ogólnołódzki
Termin ostatniego etapu: 
14 grudnia 2021