WITAMY NA NASZEJ STRONIE KONKURSOWEJ

WITAMY NA NASZEJ STRONIE KONKURSOWEJ
Witamy na naszej stronie konkursowej. Informujemy, że w roku szkolnym 2021/2022, wzorem lat ubiegłych, zamierzamy zorganizować i przeprowadzić różnorodne konkursy i turnieje o zasięgu łódzkim i wojewódzkim. Będą one adresowane do uczniów i nauczycieli publicznych i niepublicznych szkół wszystkich typów oraz placówek oświatowych.
Zachęcamy do zapoznania się z ofertą konkursową Centrum, która będzie dostępna na naszej stronie od października oraz z ofertą w formie publikacji Konkursy w roku szkolnym 2021/2022.
Doradcy metodyczni i konsultanci odpowiedzialni za organizację i przeprowadzenie konkursów zastrzegają sobie prawo do ewentualnej zmiany podanego wcześniej terminu eliminacji finałowych. Dokładne informacje na temat poszczególnych konkursów znajdą się w odpowiednich regulaminach szczegółowych, które będą sukcesywnie zamieszczane na stronie internetowej Centrum, w części poświęconej konkursom, od końca września do końca października 2021 roku.
Współpracujemy z Urzędem Miasta Łodzi, z Kuratorium Oświaty w Łodzi, z uczelniami, towarzystwami naukowymi, stowarzyszeniami edukacyjnymi, instytucjami oraz szkołami i różnymi placówkami oświatowymi nad organizacją i przeprowadzaniem konkursów. Konkursy te także zostaną uwzględnione w proponowanej ofercie. Znajdą się w niej również konkursy, które zostaną objęte honorowym patronatem Dyrektora Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego. Na konkursowej stronie internetowej zamieścimy niezbędne informacje o tych konkursach, regulaminy wraz z załącznikami oraz wyniki eliminacji na poszczególnych etapach konkursów.
Serdecznie zapraszamy do współpracy z Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego oraz do udziału w konkursach!
Życzymy satysfakcji z pracy zawodowej oraz wielu sukcesów w nowym roku szkolnym.
 Elżbieta Bytniewska
konsultant ŁCDNiKP