XVIII Łódzki Konkurs „Prawa dziecka - prawami człowieka”

Organizator: 
Szkoła Podstawowa nr 44 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 7 w Łodzi
Adresaci: 
uczniowie szkół podstawowych (klasy: VII, VIII) z zastrzeżeniem, że każdy uczeń może wziąć udział w konkursie tylko jeden raz
Zasięg: 
łódzki
Etapy: 
szkolny
ogólnołódzki I st.
ogólnołódzki II st.
Termin ostatniego etapu: 
24 listopada (w formie pisemnej), 8 grudnia 2021 (w formie ustnej)