XXII Międzyszkolny Konkurs „I Ty zostaniesz omnibusem”

Organizator: 
Szkoła Podstawowa nr 56 w Łodzi
Adresaci: 
uczniowie szkół podstawowych w dwóch grupach wiekowych: uczniowie od 9-10 lat – klasa III i uczniowie od 13-14 lat – klasa VII
Zasięg: 
łódzki – dzielnica Łódź-Bałuty (Szkoły Podstawowe nr: 3, 24, 30, 35, 48, 54, 55, 56, 71, 81, 91, 101, 120, 166, 172, 182, 184)
Etapy: 
szkolny
międzyszkolny (patrz "Zasięg terytorialny")
Termin ostatniego etapu: 
18 maja 2022