TERMINARZ KONSULTACJI INDYWIDUALNYCH KOORDYNATORÓW ZESPOŁU DS. KONKURSÓW I TURNIEJÓW

LP.

IMIĘ I NAZWISKO KOORDYNATORA

TERMINY KONSULTACJI

MIEJSCE KONSULTACJI

1.

 

Elżbieta Bytniewska

(koordynator Zespołu ds. Konkursów i Turniejów; także koordynator branżowy – konkursy przedmiotowe

i interdyscyplinarne)

 

środa

godz. od 13.30 – 16.30

(po uzgodnieniu telefonicznym/mailowym)

 

tel. 692 553 893

e.bytniewska@lcdnikp.elodz.edu.pl

Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego, ul. Kopcińskiego 29

sala nr 3b

2.

Jadwiga Morawiec

(koordynator branżowy – konkursy zawodowe)

poniedziałek

godz. od 12.00 – 13.00

(po uzgodnieniu telefonicznym/mailowym)

tel. 697 055 454
j.morawiec@lcdnikp.elodz.edu.pl

 

Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego, ul. Kopcińskiego 29

sala nr 2

3.

Sławomir Szaruga

(koordynator branżowy – konkursy informatyczne)

 

poniedziałek

godz. od 15.00 – 16.00

 

Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego, ul. Kopcińskiego 29

sala nr 304

 

KONSULTACJE DORADCÓW METODYCZNYCH I KONSULTANTÓW – zgodnie z zapisami w terminarzu stałych konsultacji indywidualnych doradców metodycznych i konsultantów ŁCDNiKP