ZESPÓŁ DS. KONKURSÓW I TURNIEJÓW

ZESPÓŁ DS. KONKURSÓW I TURNIEJÓW

w roku szkolnym 2021/2022

 

SKŁAD ZESPOŁU:

Elżbieta Bytniewska  koordynator Zespołukoordynator branżowy (KONKURSY PRZEDMIOTOWE I KONKURSY INTERDYSCYPLINARNE),

Jadwiga Morawiec – koordynator branżowy (KONKURSY ZAWODOWE),

Sławomir Szaruga – koordynator branżowy (KONKURSY INFORMATYCZNE),

Adam Cyrański – zarządzanie stroną internetową ŁCDNiKP dotyczącą konkursów,

Tomasz Krupa  graficzne opracowanie dokumentacji konkursowej związanej z podsumowaniem konkursów,

Elżbieta Bytniewska, Aldona Danielewicz-Malinowska, Danuta Górecka, Jadwiga Morawiec, Bożena Piekarska, Barbara Preczyńska, Beata Wielkopolan, Ryszard Zankowski - Zespół Zadaniowy ds. Dokumentacji Konkursowej,

doradcy metodyczni i nauczyciele konsultanci prowadzący konkursy organizowane i współorganizowane przez ŁCDNiKP.