Konkursy zawodowe

Konkurssortuj malejąco Adresaci
IX Konkurs z Podstaw Mechatroniki „Szkolna Liga Mechatroniki” uczniowie szkół ponadgimnazjalnych o profilu mechatronicznym lub pokrewnym (klasy: I, II, III, IV)
Konkurs „Co wiem o mechatronice?” uczniowie szkół podstawowych
Konkurs „Myśl kreatywnie – zostań wynalazcą” uczniowie szkół zawodowych
VI Konkurs Twórczości Technicznej – „Mistrz Techniki to ja” uczniowie szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych w trzech grupach wiekowych (klasy: IV-VI, klasy: VII, VIII szkół podstawowych, klasy szkół ponadpodstawowych)
X Konkurs „Statystyka w karierze" uczniowie szkół podstawowych (klasy: VI, VII, VIII)
XI Konkurs z Podstaw Elektrotechniki „Szkolna Liga Elektryki” uczniowie szkół branżowych i technicznych o profilu elektrycznym, elektronicznym lub pokrewnym
XV Turniej Wiedzy Ekonomicznej „Polski przedsiębiorca wobec wyzwań gospodarki cyfrowej” uczniowie szkół ponadpodstawowych
XVIII Konkurs Wiedzy Technicznej uczniowie szkół podstawowych (klasy: IV, V, VI)
XXVII Konkurs Zawodowy „Najlepsza praca modelowo-konstrukcyjna w szkołach elektrycznych i elektronicznych” uczniowie szkół ponadgimnazjalnych o następujących branżach zawodowych: elektryczna, elektroniczna, informatyczna, mechatroniczna