Konkursy zawodowe

Konkurssortuj malejąco Adresaci
IV Konkurs Twórczości Technicznej – „Mistrz Techniki to ja” uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych w trzech grupach wiekowych (wiek od 9-14 lat klasy: IV-VII sp, wiek od 13-16 lat – klasy: II, III gim. i od 15-19 lat – klasy: I-III sponadgim.)
IX Konkurs z Podstaw Elektrotechniki „Szkolna Liga Elektryki” uczniowie zawodowych szkół ponadgimnazjalnych o profilu elektrycznym, elektronicznym lub pokrewnym
IX Konkurs „O przyszłości marzę teraz" (konkurs organizowany w ramach projektu Akademia Przedsiębiorczego Dzieciaka) uczniowie szkół podstawowych (klasy: IV, V, VI, VII)
Konkurs „Co wiem o mechatronice?” uczniowie gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z wyłączeniem uczących się w zawodach: monter, technik mechatronik
Konkurs „Najlepsza tematyczna ankieta wynalazczości na złożenie tematu racjonalizatorskiego do rozwiązania” uczniowie szkół zawodowych
V Konkurs „Ja Przedsiębiorca" uczniowie szkół ponadgimnazjalnych
VIII Konkurs z Podstaw Mechatroniki „Szkolna Liga Mechatroniki” uczniowie szkół ponadgimnazjalnych o profilu mechatronicznym lub pokrewnym (klasy: I, II, III, IV)
VIII Konkurs „Statystyka w karierze" uczniowie gimnazjów (klasa II)
XI Konkurs „Zawody przyszłości" uczniowie gimnazjów
XIII Turniej Wiedzy Ekonomicznej „Polski przedsiębiorca wobec wyzwań współczesnego rynku pracy” uczniowie szkół ponadgimnazjalnych
XVI Konkurs Wiedzy Technicznej dla Szkół Podstawowych uczniowie szkół podstawowych (klasy: IV, V, VI)
XXV Konkurs Zawodowy „Najlepsza praca modelowo-konstrukcyjna w szkołach elektrycznych i elektronicznych” uczniowie szkół ponadgimnazjalnych o profilach: elektrycznym, elektronicznym, informatycznym, mechatronicznym