Konkursy zawodowe

Konkurssortuj malejąco Adresaci
III Konkurs Twórczości Technicznej – „Mistrz techniki to ja” uczniowie szkół podstawowych (klasy: IV, V, VI), gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych
IV Konkurs „Ja Przedsiębiorca" uczniowie szkół ponadgimnazjalnych
Konkurs „Co wiem o mechatronice?” uczniowie gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z wyłączeniem uczących się w zawodach: monter, technik mechatronik
Konkurs „Najlepsza tematyczna ankieta wynalazczości na złożenie tematu racjonalizatorskiego do rozwiązania” uczniowie szkół zawodowych
Konkurs „Najlepszy Szkolny Ośrodek Kariery” Szkolne Ośrodki Kariery w szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych
VII Konkurs z Podstaw Mechatroniki „Szkolna Liga Mechatroniki” uczniowie szkół ponadgimnazjalnych o profilu mechatronicznym lub pokrewnym
VII Konkurs „Statystyka w karierze" uczniowie gimnazjów (klasy: I, II)
VIII Konkurs z Podstaw Elektrotechniki „Szkolna Liga Elektryki uczniowie zawodowych szkół ponadgimnazjalnych o profilu elektrycznym, elektronicznym lub pokrewnym
VIII Konkurs „O przyszłości marzę teraz" (konkurs organizowany w ramach projektu Akademia Przedsiębiorczego Dzieciaka) uczniowie szkół podstawowych (klasy: IV, V, VI)
X Konkurs „Zawody przyszłości" uczniowie gimnazjów
XII Turniej Wiedzy Ekonomicznej „Polski przedsiębiorca wobec wyzwań gospodarki XXI wieku” uczniowie szkół ponadgimnazjalnych
XV Konkurs Wiedzy Technicznej (dla uczniów gimnazjów) uczniowie gimnazjów
XV Konkurs Wiedzy Technicznej (dla uczniów szkół podstawowych) uczniowie szkół podstawowych
XXIV Konkurs Zawodowy „Najlepsza praca modelowo-konstrukcyjna w szkołach elektrycznych i elektronicznych” uczniowie szkół ponadgimnazjalnych o profilach: elektrycznym, elektronicznym, informatycznym, mechatronicznym