WITAJ NA STRONIE KONKURSOWEJ

Witamy na naszej stronie konkursowej. Informujemy, że w roku szkolnym 2023/2024, wzorem lat ubiegłych, zamierzamy zorganizować i przeprowadzić różnorodne konkursy i turnieje o zasięgu łódzkim i wojewódzkim. Będą one adresowane do uczniów i nauczycieli publicznych i niepublicznych szkół wszystkich typów oraz placówek oświatowych.

Zachęcamy do zapoznania się z ofertą konkursową Centrum, która będzie dostępna na naszej stronie w październiku oraz z ofertą w formie publikacji Konkursy w roku szkolnym 2023/2024.

Doradcy metodyczni i konsultanci odpowiedzialni za organizację i przeprowadzenie konkursów zastrzegają sobie prawo do ewentualnej zmiany podanego wcześniej terminu eliminacji finałowych. Dokładne informacje na temat poszczególnych konkursów znajdą się w odpowiednich regulaminach szczegółowych, które będą sukcesywnie zamieszczane na stronie internetowej Centrum, w części poświęconej konkursom, do końca października 2023 roku.

Współpracujemy z Urzędem Miasta Łodzi, z Kuratorium Oświaty w Łodzi, z uczelniami, towarzystwami naukowymi, stowarzyszeniami edukacyjnymi, instytucjami oraz szkołami i różnymi placówkami oświatowymi nad organizacją i przeprowadzaniem konkursów. Konkursy te także zostaną uwzględnione w proponowanej ofercie. Znajdą się w niej również konkursy, które zostaną objęte honorowym patronatem Dyrektora Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego. Na konkursowej stronie internetowej zamieścimy niezbędne informacje o tych konkursach, regulaminy wraz z załącznikami oraz wyniki eliminacji na poszczególnych etapach konkursów.

Serdecznie zapraszamy do współpracy z Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego oraz do udziału w konkursach!

Życzymy satysfakcji z pracy zawodowej oraz wielu sukcesów w nowym roku szkolnym.

 

 

 

 

POROZMAWIAJMY O NASZYCH KONKURSACH

(KONSULTACJA GRUPOWA DLA ORGANIZATORÓW/KOORDYNATORÓW KONKURSÓW)

 

 

            Zapraszamy nauczycieli wszystkich typów szkół oraz placówek oświatowych do uczestnictwa w konsultacji grupowej Porozmawiajmy o naszych konkursach, która odbędzie się w siedzibie Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego przy ul. Kopcińskiego 29, w godzinach od 15:30 do 18:30, w sali nr 3B (Pracownia Edukacji Humanistycznej).

 

Udział w konsultacji grupowej umożliwi uczestnikom, między innymi, kształtowanie umiejętności projektowania układu działań związanych z organizacją konkursu oraz dokumentowania jego przebiegu.

 

Planowany termin zajęć: 17 kwietnia 2024 r.

Prowadzenie konsultacji grupowej: Elżbieta Bytniewska

Każdy uczestnik konsultacji otrzyma zaświadczenie potwierdzające jego udział w zajęciach.

 

Prosimy o zgłaszanie udziału w konsultacji grupowej poprzez link: https://ecentrum.wckp.lodz.pl/zgloszenia/new/idCourse/77546  do 12 kwietnia br. (kwalifikowanie do udziału według kolejności zgłoszeń). Udział w konsultacji jest  bezpłatny.

 

Opracowała: Elżbieta Bytniewska

         konsultant ŁCDNiKP

e.bytniewska@lcdnikp.elodz.edu.pl

         tel. 692 553 893