III Ogólnołódzki Konkurs Pięknego Czytania „Magia słowa”

Organizator: 
ŁCDNiKP – Anna Drzewiecka
Współorganizatorzy: 
Współpraca: Szkoła Podstawowa nr 152 w Łodzi
Grupa: 
interdyscyplinarne
Adresaci: 
uczniowie szkół podstawowych (klasy: I, II, III)
Zasięg: 
łódzki (z włączeniem Skoszewa)
Etapy: 
szkolny
ogólnołódzki I stopnia (z włączeniem miejscowości: patrz „Zasięg terytorialny”)
ogólnołódzki II stopnia (z włączeniem miejscowości: patrz „Zasięg terytorialny”)
Termin ostatniego etapu: 
do 5 czerwca 2024 (vide zapisy w Regulaminie)