IV Konkurs Języka Angielskiego „The Book of Village Animals”

Organizator: 
ŁCDNiKP – Beata Kwiatkowska, współpraca: Zespół Zadaniowy ds. Indywidualizacji Procesów Kształcenia
Współorganizator: 
Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi – odpowiedzialna Liliana Misiak-Kuźbik
Grupa: 
przedmiotowe
Adresaci: 
uczniowie szkół podstawowych (klasy: I, II, III)
Zasięg: 
łódzki
Etapy: 
szkolny
ogólnołódzki
Termin ostatniego etapu: 
29 kwietnia 2024 (vide zapisy w Regulaminie)