Konkurs Wiedzy o Łodzi „Antyk po łódzku”

Organizator: 
ŁCDNiKP – Aneta Rapalska, współpraca: Barbara Wrąbel oraz Dorota Żuchowska, nauczycielka XXIV Liceum Ogólnokształcącego w Łodzi
Grupa: 
interdyscyplinarne
Adresaci: 
uczniowie szkół podstawowych (klasy: V, VI, VII, VIII) oraz szkół ponadpodstawowych (klasa I)
Zasięg: 
łódzki
Etapy: 
szkolny
ogólnołódzki
Termin ostatniego etapu: 
11 czerwca 2024 (vide zapisy w Regulaminie)