VI Konkurs „Normalizacja wokół nas i dla nas”

Organizator: 
ŁCDNiKP - Donata Andrzejczak
Konkurs objęty patronatem Polskiego Komitetu Normalizacyjnego
Grupa: 
interdyscyplinarne
Adresaci: 
uczniowie szkół ponadpodstawowych
Zasięg: 
wojewódzki
Etapy: 
wojewódzki
Termin ostatniego etapu: 
Termin ostatniego etapu konkursu: 14 marca 2024 (vide zapisy w Regulaminie)