VIII Konkurs Twórczości Technicznej „Mistrz Techniki to Ja”

Organizator: 
ŁCDNiKP - Donata Andrzejczak, współpraca: Adam Cyrański
Grupa: 
interdyscyplinarne
Adresaci: 
uczniowie szkół podstawowych (klasy IV, V, VI, VII, VIIII) i uczniowie szkół ponadpodstawowych - dwa poziomy szkół
Zasięg: 
wojewódzki
Etapy: 
szkolny
wojewódzki
Termin ostatniego etapu: 
16 kwietnia 2024 (vide zapisy w Regulaminie)