XI Konkurs „Ja Przedsiębiorca"

Organizator: 
ŁCDNiKP - Małgorzata Bartosiak-Sikorzyńska we współpracy z Marią Okońską i Emilią Gralewską
Grupa: 
interdyscyplinarne
Adresaci: 
uczniowie szkół ponadpodstawowych
Zasięg: 
wojewódzki
Etapy: 
szkolny
wojewódzki I st.
wojewódzki II st.
Termin ostatniego etapu: 
do 25 kwietnia 2024 (vide zapisy w Regulaminie)