XVIII Konkurs Filozoficzny "W poszukiwaniu prawdy o człowieku"

Organizator: 
ŁÓDZKIE CENT RUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI 1 KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO, POLSKIE TOWARZYSTWO FILOZOFICZNE, ŁÓDZKI KURATOR OŚWIATY, WYDZIAŁ EDUKACJI URZĘDU MIASTA ŁODZI
Imię i nazwisko doradcy metodycznego/konsultanta: 
Ewa Sztombka
Grupa: 
interdyscyplinarne
Adresaci: 
Uczniowie siódmych i ósmych klas szkół podstawowych z Łodzi i województwa łódzkiego zainteresowani edukacją filozoficzną.
Zasięg: 
wojewódzki
Etapy: 
szkolny
rejonowy
wojewódzki
Termin ostatniego etapu: 
15 kwietnia 2024